Geri qaytarma və dəyişdirilmə

Aşağıda qeyd olunan məhsul kateqoriyaları istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının İstehlakçılarının Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında qanunun15-ci maddəsini nəzərə alaraq digər məhsulların 14 gün ərzində geri qaytarılması və dəyişdirilməsi mümkündür. Əlavə olaraq bildirmək istərdik ki, əgər qulaqlıqlarda istehsal xətasına görə qüsur varsa və məhsulun qutusu, görünüşündə deformasiya yaranmayıbsa geri qaytarılma və dəyişdirilməsinə icazə verilir.

  • Ekran qoruyucuları
  • Arxalıq
  • Qulaqlıqlar